کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

تحلیل ترکان از مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری

ترکان: مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، مثل انتخابات مجلس است و نتایج هم مثل همان انتخابات مجلس تحلیل ترکان از مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت