کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

استاد پناهیان ارتباط عاطفی ما با اولیای خدا شاخص صداقت ماست

اگر در پس ایمان ما به خدا، محبت به اولیاء خدا نیست، پس این ایمان نیست!اولیاء خدا آغاز، وسط و آخر مناجات ما با خدا هستند!شرحی بر دعای افتتاح استاد پناهیان ارتباط عاطفی ما با اولیای خدا شاخص صداقت ماست

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت