کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

اثر نماز جعفر طیار از زبان آیتالله بهجت

اثرات ویژه نماز جعفر طیاردر زندگی روزمره ما اثر نماز جعفر طیار از زبان آیتالله بهجت

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت