کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

مراقبت از مرزها باید بیشتر شود

مراقبت از مرزها باید بیشتر شود/نباید اجازه دهیم که شیوع ویروس جهش یافته در خوزستان به دیگر استانها سرایت کند مراقبت از مرزها باید بیشتر شود

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت