کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

از این بازیکن به نام دیاز بهعنوان مسی آینده نام میبرند

از این بازیکن به نام دیاز بهعنوان مسی آینده نام میبرند

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت