کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن

از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکنفردا که نیامده یت فریاد مکنبر نامده و گذشته بنیاد مکن حالی خوش باش و عمر بر باد مکن از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت