کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

خوشبختی از نگاه شما چیست؟

.آیا تا به حال به صورت عمیق به این موضوع فکر کردید که خوشبختی از نگاه شما توی چه چیزی خلاصه میشه؟!ما انرژی قابل توجه رو صرف جستجوی خوشبختی و همین طور در صورت به دست آوردن اون، صرف حفظ کردنش می کنیم اما اگر بدونیم در تکاپوی چه چیزی هستیم نشانه ها رو به خوبی درک می کنیماینکه تنت سل

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت