کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

صفرتاصدکاررا باماببینید!قسمت اول1

ازشروع کار تا اتمام کار دومین پروژه ی اشتغالزایی ومحرومیت زدایی با 7هدف اساسی آشپزخانه،سردخانه و...با 500مترمربع وسعت در سیستان.کاری دیگر از گروه جهادی خدیجه ی کبری سلام الله باکمکهای حاج آقای بی آزار تهرانی....گامی دیگر درجهت ارائه خدمات بیشتر به محرومان سیستان.در حد تهیه ی یک پ

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت