کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

دلیل مخالفت و تعارض دولت موقت با انقلاب و امام ره چه بود؟

سخنرانی آیت الله خامنه ای:دلیل مخالفت و تعارض دولت موقتِ مهندس بازرگان با انقلاب و امام (ره) چه بود؟ 63/11/19 دلیل مخالفت و تعارض دولت موقت با انقلاب و امام ره چه بود؟

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت