کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

خرد کردن چیزهای ترد و نرم با ماشین : ماشین و هندوانه

خرد کردن چیزهای ترد و نرم با ماشین : ماشین و هندوانه

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت