کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

سخت ترین غصه ها ، از دست دادن فرصت هاست

قدر پدرت را بدان ای جوان سخت ترین غصه ها ، از دست دادن فرصت هاست

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت