کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

بلایی که اروپایی ها سر جهان آوردند

بلایی که اروپایی‌ها با «تالیدومید» به جهان هدیه کردند!آخر و عاقبت اعتماد به داروها و واکسن تجربی محض... عذرخواهی و پشیمانی دیگر سودی ندارد... بلایی که اروپایی ها سر جهان آوردند

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت