کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

فلسفه علم با حامید احمدی لاوین - جلسه بیست و چهارم

در این جلسه به تکمیل مثال آونگِ ساده به عنوان نمونه ای دیگر از بهره گیری از روش استقراءبنا به جواز استقرائی پرداخته شده است.همچنین در این جلسه، به علوم تجربی طبیعی (فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ...) و علومِ تجربی انسانی (روانشناسی، باستان شناسی، اقتصاد، جامعه شناسی و ...) در بابِِ م

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت