کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

گوسفندی با 35 کیلوگرم پشم در استرالیا!

یک گوسفند در استرالیا پس از رها کردن گله، به مدت 5 سال گم شد. گوسفندی با 35 کیلوگرم پشم در استرالیا!

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت