کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

انیمه دوران مجی در توکیو قسمت اول با زیرنویس

حذف نکن انیمه دوران مجی در توکیو قسمت اول با زیرنویس

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت