کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۲۰ ویدئو

مجتمع درمانی خیابان دماوند

عمق نهایی گود: 16 متر
کارفرما: مهندس سلمانی
تاریخ اجرا: اسفند 97
روش پایدارسازی : اجرای سازه نگهبان به روش خرپا، مهارمتقابل و انکراژ مجتمع درمانی خیابان دماوند

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت