کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۲۳۰۴۳ ویدئو

زنان کوچک2 #قسمت هجدهم

مجموعه تلویزیونی\"زنان کوچک\" با نام اصلیبر اساس رمانی از یک نویسنده آمریکایی به نام\"لوییزا می الکات\" توسط شرکت نیپون ساخته شده است.در داستان اصلی بعضی نامها متفاوتند.کتی با نام اصلی\" ژوزفین\" که همه اورا جو صدا میزنند. لوری با نام اصلی\"تئود