کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۷۰۷۹ ویدئو

جزئیات بودجه 1400 کل کشور در نشست بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی

شبکه خبر- 5اسفند 99- 16:00 | درآمدهای دولت برای سال آینده همچنان در حال بررسی است.افزایش 10 درصدی حق سهم دولت از اپراتورهای مخابراتی در قراردادهایی که در سال 1400 به پایان می رسد، اعمال خواهد شد. جزئیات بودجه 1400 کل کشور در نشست بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی

تازه ترین ویدئوها

کشاورزی در قبرس
 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۷:۲۵

کشاورزی در قبرس

طبیعت زیبا 4k
 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۲:۰۰

طبیعت زیبا 4k

سینگل پرومکس
 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۱۸

سینگل پرومکس

سریال آشپز باشی قسمت16
 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۴۲:۵۷

سریال آشپز باشی قسمت16

MIX KOOKI
 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۰۰:۱۲

MIX KOOKI

کارتون هایدی قسمت14
 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۲۰:۳۸

کارتون هایدی قسمت14

کارتون هایدی قسمت13
 • ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • ۰۰:۲۰:۵۱

کارتون هایدی قسمت13