کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۳۹۷۹ ویدئو

اولین تصاویر از سطح مریخ که توسط کاوشکر به زمین مخابره شد

لینک خبر: https://dekhalat.com/?p=31716 اولین تصاویر از سطح مریخ که توسط کاوشکر به زمین مخابره شد