کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۰۷۲ ویدئو

مجلس خودش قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمیکند و حقوق نجومی میدهد!

موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار مختلف مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: بودجه باید عملیاتی و موارد مصرفش مشخص باشد ولی دولت به هیچ وجه به آن عمل نمی‌کند. سالهاست دولت هیچ متممی برای بودجه نمی آورد و خودش اعداد را جا به جا می‌کند. مجلس سالهاست حذف سه دهک بالای جامعه از یا