کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۳۹۷۹ ویدئو

همتی رئیس کل بانک مرکزی:دولت ارز 4200 تومانی را تا 6 ماه آینده در دستور کار دارد

ورزای صمت و کشاورزی موظف به کنترل قیمت کالاهای با ارز 4200 تومانی شدند همتی رئیس کل بانک مرکزی:دولت ارز 4200 تومانی را تا 6 ماه آینده در دستور کار دارد