کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۰۲۱ ویدئو

شایعات اخراج محمود فکری از دیدگاه محمد ربیعی در مصاحبه با سعید اکبری

نظر محمد ربیعی درباره شایعات اخراج فکری: آقای فکری برای رسیدن به این جایگاه زحمت زیادی کشیده و از لیگ دو شروع کرده است. با مدیریت حواشی توسط مدیران و فرصت به ایشان شرایط بهتر خواهد شد. مربیگری کلا پروسه زمان‌بر است. شایعات اخراج محمود فکری از دیدگاه محمد ربیعی در مصاحبه با سعید ا