کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۳۹۸۰ ویدئو

پروتکل الحاقی، اهرمی برای وادار کردن آمریکا به رفع تحریمهای ایران

شبکه الجزیره در یکی از برنامه‌های خود درباره ایران و آمریکا، گفت: در فاصله چند روز باقی مانده تا موعد 21 فوریه، تغییری در موضع ایران درباره توقف عمل به پروتکل الحاقی که به نظارت آژانس بر فعالیت هسته‌ای آن مربوط است، دیده نمی‌شود. از دیدگاه وزارت خارجه ایران، تهران هنوز هیچ تغییری