کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۰۲۱ ویدئو

آمار مرگ و میر از بیماری های مختلف در مقایسه با کرونا در ایران

آمار مرگ بیماری های مختلف در مقایسه با کرونا در سال گذشته در ایران رصد شده در تاریخ 27 بهمن 1399با دقت به تاریخ و آمار مرگ و میر و بیماری ها نگاه کنید رتبه اول و سوم و پنجم بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و فشار خون است قاتل اصلی ملترتبه دوم کرونارتبه چهارم تصادفات جاده ا