کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۸۱۶۰۷ ویدئو

کفش های ترکیبی " Snowskate "

Snowskate ترکیبی از یک اسکیت بورد و یک اسنوبرد است که عمدتا به منظور ترفندهای اسکیت بورد برف در نظر گرفته شده است. انواع مختلفی بسته به مارک یا سبک برنسکات وجود دارد.اصطلاح snowskates مشابه تر معمولا برای کفش های icykating برای استفاده در برف استفاده می شود.