کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

توپ برجام در زمین غربی هاست نه ایران

توپ برجام در زمین غربی هاست نه ایرانوزیر امور خارجه کشورمان گفت: توپ برجام در زمین ما نیست و آمریکا بود که برجام را نقض کرد.https://www.iribnews.ir/00Cdfs توپ برجام در زمین غربی هاست نه ایران

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت