کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

ختنه زنان خشونت علیه آنهاست

به مناسبت روز جهانی مبارزه با ختنه زنان خانم دکتر مهری مهراد درباره این موضوع صحبت میکنند. به امید روزی که شاهد هیچ خشونتی نباشیم ختنه زنان خشونت علیه آنهاست

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت