ناگفته های سیف درباره موسسه ثامن الحجج!

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مورد داشته ایم شخصی مبلغ 23 میلیارد تومان از سال 92 تا 94 نزد مؤسسه ثامن الحجج (ع) سپرده داشته و ماهانه 89 درصد سود دریافت می کرده، شخص دیگری هم 11 میلیارد تومان سود دریافت کرده است.

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت