کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

کار بازار بورس تعیین قیمت نیست، بازار سرمایه بازار کشف قیمت هاست

(دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی) کار بازار بورس تعیین قیمت نیست، بازار سرمایه بازار کشف قیمت هاست

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت