کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۱۹۴۷ ویدئو

اجرای خانم ساناز رجب نژادیان در برنامه سلام اوشاقلار

اجرای خانم ساناز رجب نژادیان در برنامه سلام اوشاقلار شبکه استانی آذربایجان غربی-8 بهمن 1399 اجرای خانم ساناز رجب نژادیان در برنامه سلام اوشاقلار