کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۴۹۷۷ ویدئو

مصاحبه دکتر سید محسن حسینی مدیریت روابط عمومی انجمن آی تی اف ایران / رادیو سرو

گفتگوی تلفنی دکتر حسینی معاونت روابط عمومی انجمن تکوان-دو ITFایران با شبکه رادیویی سرو پیرامون برنامه های انجمن تکوان دو آی تی اف ایران / 7 بهمن 1399 مصاحبه دکتر سید محسن حسینی مدیریت روابط عمومی انجمن آی تی اف ایران / رادیو سرو