کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۴۰۱۷ ویدئو

حضور هانی کرده در تمرین استقلال

حضور علی نیکبخت در تمرین استقلال به جای حضور در تمرین چوکا به اندازه کافی عجیب بود اما حالا نیکبخت با انتشار یک استوری از حاشیه این حضور، ماجرا را عجیب تر هم کرده است.عکسی که نیکبخت از حاشیه حضورش در تمرین امروز استقلال منتشر کرده، او را کنار محمود فکری و هانی کرده نشان می دهد. ه

تازه ترین ویدئوها