کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۳۴۰ ویدئو

حرکت غیر ممکن در سطح یک شطرنج جهان!!!

بازی ناکامورا و ویدیت دو سستاد معروف و مطرح در سطوح یک جهان حرکت غیر ممکن در سطح یک شطرنج جهان!!!