کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۱۹۷۱ ویدئو

صخره سنگی گواتابی

این صخره عظیم یا سنگ عظیمی است که در کلمبیا واقع شده است. صخره سنگی گواتابی