کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۸۴۱۵ ویدئو

همدلی در دوران کرونا

کرونا باعث ایجاد همدلی و صمیمیت در بین مردم شد همدلی در دوران کرونا