کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۲۱۴۹ ویدئو

فرازی زیبا از استاد شحات محمد انور از سوره شمس

فراز ابتدایی و معروف سوره مبارکه شمس (معروف) در نغمه دلنشین و گوش نواز کرد.می توانید ما را در پیام‌رسان ایتا به آدرس http://Eitaa.com/shahat دنبال کنید فرازی زیبا از استاد شحات محمد انور از سوره شمس