کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۲۱۳۱ ویدئو

روسانی، اولین تولید کننده موتور گیرلس آسانسور در ایران

روسانی، تولید کننده موتور گیرلس آسانسور در ایرانشرکت رشد صنعت نیرو با سه دهه سابقه در زمینه ساخت و تعمیرات اساسی انواع ماشینهای الکتریکی، به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه بزرگ صنعتی رشد صنعت شناخته می شود که با اتکا به پرسنل متخصص و آموزش دیده و با توجه به حسن سابقه و موقع