کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۵۰۸ ویدئو

صحبتهای ظریف درباره سفر به ارمنستان

اظهارات ظریف در بدو ورود به ارمنستان را ببینید. اخبار بیشتر را در سایت https://www.rouydad24.com/fa/video دنبال کنید صحبتهای ظریف درباره سفر به ارمنستان