کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۵۰۹ ویدئو

سرباز مرزبانی با حقوق سربازی اش زندانی دربند را آزاد کرد

سرباز هنگ مرزی پاوه (مرز هیرویی) با جمع آوری حقوق ماهیانه سربازی خود، یک زندانی در بند را از زندان آزاد کرد. سرباز مرزبانی با حقوق سربازی اش زندانی دربند را آزاد کرد