کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۵۰۹ ویدئو

نی و نوا- قسمت یازدهم

قسمت یازدهم \"تن\"های تنها روایتی دیگر از روضه حضرت سیدالشهدا(ع)مهمان این برنامه: سرکار خانم عرب فعال فرهنگی، مدیر اسبق پیش دبستان تزکیه، مدیر مدرسه تزکیه2 نی و نوا- قسمت یازدهم