کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۳۹۸۰ ویدئو

مرکز پزشکی هسته ای پویا

مرکز پزشکی هسته ای پویا در آذر ماه سال 1398 با بهره گیری از بهترین امکانات و تجهیزات با برخورداری از فضایی به مساحت250 متر مربع و با طراحی فوق العاده زیبا و کارشناسی شده در جهت خدمت رسانی به بیماران افتتاح گردید. در راس اهداف این مرکز، ارائه خدمات پزشکی هسته ای با دستگاه ها و تکن