کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۲۱۶۱۲ ویدئو

سفر به چیانگ مای قسمت اول

سفر رو از بانکوک آغاز کردیم در راه سری به یکی از ایستگاه های استراحت جاده ای زدیم و بعد از 9 ساعت بالاخره به شهر چیانگ مای رسیدیماینستاگرام https://instagram.com/ilya_media7 سفر به چیانگ مای قسمت اول