کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۳۹۷۹ ویدئو

صابون یا ضدعفونی کننده دست! کدام یک بهتر است؟

شستشو مرتب و کامل دست‌ها از ضروریات رعایت بهداشت محسوب می‌شود. از آب و صابون معمولی تا الکل و ژل های ضدعفونی‌کننده و ... در این مورد قابل‌ استفاده هستند؛ اما سوال مطرح‌ شده این است که کدام محلول ضدعفونی‌کننده بهترین عملکرد را دارد؟ صابون یا ضدعفونی کننده دست! کدام یک بهتر است؟