کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۴۹۷۷ ویدئو

آموزش دفاع شخصی - رهایی گردن در دعوای خیابانی

آموزش رهایی گردن در دعوای خیابانی - How to release your neck in fights- آموزش دفاع شخصی - رهایی گردن در دعوای خیابانی