کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۲۱۶۱۲ ویدئو

برخط فرضی - بیست و هفتمین گفتگوی آنلاین انجمن سینمای جوانان ایران با حضور رهبر ق

برخط فرضیبیست و هفتمین گفتگوی آنلاین انجمن سینمای جوانان ایران«ارتباط معنی مفهوم ،مضمون با فرم فیلم کوتاه»با حضور: رهبر قنبریمجری کارشناس: حافظ آهیچهارشنبه 8 بهمن 99 - ساعت 21 برخط فرضی - بیست و هفتمین گفتگوی آنلاین انجمن سینمای جوانان ایران با حضور رهبر ق