کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۲۳۱۱ ویدئو

ژنیکوماستی یا بزرگ شدن پستان در مردان چیست؟

ژنیکوماستی، به معنای بزرگ شدن بافت پستان در آقایان است و به علل مختلفی مانند مصرف داروهای هورمونی، مشکلات کبدی، بلوغ و ... اتفاق می افتد. در این ویدئو، کلیاتی در خصوص این مسئله ارائه شده است. ژنیکوماستی یا بزرگ شدن پستان در مردان چیست؟