کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۵۰۸ ویدئو

دست برتر ایران در رقابت با عربستان

گزارش الجزیره از دست برتر ایران در رقابت با عربستان با وجود حمایت‌های آمریکا: ایران از نفوذ و قدرت منطقه‌ای بیشتر و همپیمانان نظامی گسترده‌ای برخوردار است. دست برتر ایران در رقابت با عربستان