کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۴۹۵۴ ویدئو

جلسه نهم فارماکولوژی 1

جلسه نهم/ خانم دکتر هادی‌پور / مبحث: داروهای موثر بر آسم/ تاریخ برگزاری کلاس: 99/11/07 جلسه نهم فارماکولوژی 1