کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۴۴۳ ویدئو

گفتگو با موسس و مدیر موسسه خیریه غنچه های زندگی

#ویدئو | گفتگو با موسس و مدیر موسسه خیریه غنچه های زندگی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست در شهر طرقبه شما می توانید با حمایت از غنچه های زندگی (کودکان بی سرپرست) سهمی در آینده آنها داشته باشید.@patoghplusadmin منتظر مهربانی های شما هستیم. پاتوق شهروندی ، حامی موسسه غنچه های زندگ