کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۴۹۵۴ ویدئو

شکستن اجسام سخت توسط محمد حسین محمدی

ممنون از سنسی صمد بهرامی بابت تمرینات که به ما دادید تا ما به اینجا رسیدیم.. شکستن اجسام سخت توسط محمد حسین محمدی